Pridruži se odlični vadbi

Te mika vadba, kjer boš pridobil na kondiciji, oblikoval telo, hkrati pa se naučil še samoobrambe? Kempo Arnis je prava izbira! V septembru in oktobru vpisujemo nove člane na vseh lokacijah, v vse skupine!

Dobrodošli med nami!

Splošni pogoji:

S potrditvijo oz. podpisom nepreklicno izjavljam,da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a) in vsestransko pripravljen(a) za sodelovanje na treningih. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja in se treningov v organizaciji Karate Kluba Ryukyu Kempo Slovenija udeležil(a) na lastno odgovornost. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Treniral(a) bom na lastno odgovornost in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na teh treningih, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja. Slednjemu in z njim povezanim tretjim osebam dovoljujem, da moje osebne podatke uporabi za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na treningih in prireditvah iz tega naslova, ter trženje produktov sponzorjev in drugih oseb, ki so kakorkoli povezane z organizatorjem. Seznanjen(a) sem, da lahko kadarkoli pisno pri eni ali vseh treh subjektih zahtevam trajno ali začasno prenehanje uporabljanja mojih osebnih podatkov za namen iz prejšnjega stavka (ZVOP-1 in ZEKom). Prenehanje podatkov bo nagovorjena oseba zagotovila v zakonskem roku. Osebe, ki so pridobile osebne podatke, se zavezujejo, da bodo osebne podatke varovale v skladu z določili veljavnih predpisov in jih uporabljale samo za namene, za katere so bili dani. Prav tako dovoljujem, da moje osebne podatke in rezultate iz tega naslova brezplačno objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh kluba oz. prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji, ipd./ ne da bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje.

* označuje zahtevano
Vpišite letnico rojstva (npr. 1998)
Izberi kraj, kjer boš obiskoval treninge

Potrdite dovoljenje za obveščanje preko e-maila, kamor vam bomo pošiljali mesečne newsletterje.

Email Marketing Powered by Mailchimp